GALERIE VYŠITÝCH OBRAZŮ


Rok : /09 /08 /07 /06 /05 /04 /03


Vervaco
"Flappers Lady"
Vyšito 2009
Více...Postup

Vervaco
"Flappers Lady"
Vyšito 2009
Více ... Postup

Mirabilia ~ Queen Mermaid

Mirabilia "Queen Mermaid"
Vyšito 2009
Více ... Postup

Mystic Stitch ~ Proud Beauty

Mystic Stitch "Proud Beauty"
Vyšito 2009
Více ... Postup

 

Mystic Stitch "Sea Pearl"
Vyšito 2009
Více ... Postup